پیشخوان » یادداشت ها
کد خبر : 1
یکشنبه - ۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۶
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

رازنامه راز دل مردم باشد

نوید عبدالهی فرد / مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی گفت : هفته نامه رازنامه باید راز دل مردم باشد و در و دل آنها مردم را به گوش مسئولین برساند.
دکتربهزاد مریدی درآستانه انتشارنخستین شماره رازنامه در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار این نشریه بیان کرد : با توجه به گستردگی فضای مجازی و انتشار برق آسای اخبار در شبکه های مختلف مجازی، نیاز اصلی مردم که توسط رسانه ها به وِیژه رسانه های مکتوب باید بر آورده شود پرداختن به مسایل تحلیلی، گزارش های ویژه خبری و نگاه به مسائل روز جامعه
درعرصه اطاع رسانی با یک نگاه جدید است.
وی ادامه داد:در رسانه باید فضایی مهیا شود تا مردم حرف دل خود را به راحتی به مسئولین بگویند نه اینکه رسانه تریبونی باشد برای مسئولین ،چرا که مردم برای گفتن حرف خود به مسئولین با موانعی پیش رو هستد که رسانه ها می توانند پلی باشند برای رفع این موانع .
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی فارس با بیان اینکه در گذشته اجازه انتشار مطبوعات به سختی داده می شد ، گفت: دردولت تدبیرو امید فضا برای افرادی که دغدغه های رسانه ای و علاقه به این کار را دارند، باز شده است و برای صدور مجوز سختگیری نمی شود .
مریدی ادامه داد:هم اینک با گسترش رسانه ها به خصوص نشریات فضای رقابتی رسانه ها نیز بیشتر شده و به طبع مدیران رسانه به دنبال حرفه ای ها می روند و آماتورها نیز باید با فراگیری آموزش های تخصص مورد نیاز را کسب کنند و در نهایت این رقابت و افزایش سطح آگاهی اصحاب رسانه به بالا رفتن کیفیت رسانه ها و جذب مخاطبان بیشترتاثیر مستقیم
می گذارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حدود دو سال اخیر تعداد رسانه ها و نشریات فارس بعد از تهران در مکان نخست قرار گرفته گفت باید به همان میزان، کیفیت رسانه های استان روز به روز پیشرفت کند چرا که دربلند مدت و یا حتی کوتاه مدت تنها رسانه هایی به بقای خود ادامه می دهند که حرفه ای و علاقمند واقعی کاردر حوزه رسانه باشند.
وی تاکید کرد: مدیران نیز باید نقد پذیر باشند و رسانه ها با نقد منصفانه و ارائه راهکار نقاط ضعف و مشکلات موجود را درفضایی آزاد به گوش مسئولین برسانند.
مریدی در پایان ضمن تبریک به مناسبت هفته خبرنگار ،بیان کرد: فرهنگ نویسی،اهل قلم بودن با دایره اطلاعات گسترده،آزاد منشی ، شجاعت و عدم وابستگی ازمهمترین ویژگی های یک خبرنگاراست و کسی که این ویژگی ها را داشته باشند واژه خبرنگار برازنده اوست.