اسلاید » سیاست » فرهنگ و هنر » هنر
کد خبر : 929
دوشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۱
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس:

همه باید برای غلبه بر چالش های دنیای کنونی و ساختن جهانی بهتر برای بشریت هم پیمان شویم

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس:

همه باید برای غلبه بر چالش های دنیای کنونی و ساختن جهانی بهتر برای بشریت هم پیمان شویم

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس با اشاره به دغدغه های موجود در شرایط کنونی جهان گفت: همه باید برای غلبه بر چالش های دنیای کنونی و ساختن جهانی بهتر برای بشریت هم پیمان شویم.

حیدر علی کامیاب که به عنوان  نماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران  درنشست وزرای ورزش کشورهای اسلامی دراستانبول ترکیه سخن می گفت،ضمن ابلاغ سلام ،پیام گرم و مراتب احترام محمودگودرزی به وزرای ورزش و جوانان کشورهای سازمان همکاری اسلامی،معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی،وزیرورزش و جوانان ترکیه ، رئیس مجمع جوانان کنفرانس اسلامی ،دبیرکل فدراسیون ورزش همبستگی و دیگر حاضرین در این نشست ازمسئولین کشورترکیه برای میزبانی باشکوه ازاین نشست خاص و ازمردم این کشوربه لحاظ میهمان نوازی گرم و صمیمانه تشکرکرد.

وی فرصت پیش آمده برای برگزاری نشست وزرای ورزش کشورهای اسلامی را حاصل تدبیر مشترک و تلاش های خستگی ناپذیر مسئولین سازمان همکاری اسلامی،فدراسیون ورزش همبستگی اسلامی و مجمع جوانان کنفرانس اسلامی برای گفتگو و همکاری دانست  و افزود:هیچ مکانی باشکوه تر ازاستانبول به عنوان اولین پایتخت جوانان جهان اسلام بااماکن فرهنگی و تمدنی غنی برای برگزاری این همایش نیست.

دبیرشورای سیاستگذاری پایتخت جوانان جهان اسلام ۲۰۱۷ جمهوری اسلامی ایران در ادامه به ظرفیت های ایران به عنوان کشوری با جمعیتی جوان اشاره کردوافزود:کشورمن باتکیه برجوانان برومندوبااستعدادخودتوانایی های بالقوه فراوانی درزمینه علمی،اقتصادی وفعالیت های اجتماعی و فرهنگی داردکه مشارکت فعال و موفق جوانان ایرانی دررویدادهای بین المللی مانند المپیادهای علمی گواهی براین ادعا است.

کامیاب بااعلام حمایت وزرات و رزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران ازراهبردمشترک سازمان همکاری اسلامی درحوزه جوانان که دراجلاس کارشناسان ارشد کشورهای حاضردراین نشست مطرح شده است افزود:قویا اعتقادداریم که این اقدام،اقدامی بزرگ و تاثیرگذارخواهدبود.

وی با ابرازخرسندی ازمیزبانی ایران دردوفعالیت اصلی برنامه مشترک سازمان همکاری اسلامی درسال ۲۰۱۷ ،یعنی برنامه مدل بین المللی این سازمان و پایتختی جوانان کشورهای اسلامی تاکیدکرد:تمام ظرفیت های کشورمن آماده انجام این دوماموریت به بهترین شکل  است.

نماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران درنشست وزرای ورزش کشورهای اسلامی درادامه به هدف تشکیل مجمع جوانان کنفرانس اسلامی برای گفتگو و همکاری اشاره کرد و گفت:هدف از تشکیل این مجمع درسال ۲۰۱۴ و انتخاب استانبول به عنوان اولین پایتخت جوانان جهان اسلام گسترش برادری و افزایش حس تعلق به فرهنگ مشترک میان جوانان مسلمان است و با عملیاتی شدن برنامه های مختلف دراین چندسال سعی شده تا درک صحیحی ازاسلام میان جوانان ترویج داده شود تا جوانان مسلمان ، فهم درستی ازمفاهیم الهی این دین آسمانی که نتیجه و خواست نهایی آن ساختن جهانی صلح آمیز،توسعه یافته و عاری ازخشونت است را بدست آورند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس با تبریک به مسئولین کشورمالزی وشهرپوتراجایا،که درسال ۲۰۱۷ مشترکا با شیرازعنوان پایتخت جوانان کشورهای جهان اسلام را برعهده دارندگفت:مابسیارخوشحال و خرسندیم که در سال ۲۰۱۷ودرسرزمینی که زادگاه سلمان فارسی صحابه بزرگ رسول خدا محمد مصطفی(ص)است میزبان جوانان کشورهای اسلامی باشیم.

کامیاب انتخاب و معرفی شیرازبه عنوان پایتخت جوانان کشورهای اسلامی رافرصتی مناسب برای توسعه روابط برادرانه میان این شهر وکشورهای باعظمت ، ملت های فهیم و جوامع اسلامی دانست و گفت:ما مفتخریم که جوانان ایرانی درفعالیت های شهراستانبول به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام درسال گذشته فعال بوده و جایزه ویژه فیلم پایتخت جوانان اسلام را ازآن خودکرده اند.

دبیرشورای سیاستگذاری پایتخت جوانان جهان اسلام جمهوری اسلامی ایران دربخش دیگری ازصحبت هایش ازمیزبانی شهرمقدس مشهدبه عنوان برگزارکننده چهارمین مدل بین المللی سازمان همکاری اسلامی دراواخرماه اکتبرمیلادی ابرازخرسندی کردو گفت:وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران نه تنها برای جوانان ایرانی بلکه برای منافع تمام جوانان جهان اسلام فعالیت می کند.

کامیاب به سرانجام رسیدن این سیاست وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران را کاری سخت و دشوار عنوان کرد وگفت: جوانان مسلمان دردنیایی زندگی می کنند که با مشکلات متعددی محاصره شده و در آن چالش های چشمگیری که باعث ایجادناامیدی،درماندگی،سوء تفاهم و بدفهمی می شود وجود دارد و همزمان طبیعت چندوجهی جهانی و چالش ها و پویایی آن را تجربه می کنند.

مدیرکل ورزش  جوانان استان فارس درادامه به موفقیت های جوانان ایرانی در عرصه ورزش اشاره کرد و افزود:باتوجه به راهبرد ورزشی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درسال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ ایران دومین کشورازلحاظ کسب تعدادمدال های المپیک توسط جوانان است و اگر مدال های پاراالمپیک نیزدراین راهبرد محاسبه شود،آنگاه ایران اولین کشورمسلمان دررده بندی کسب مدال دراین دو رخداد بزرگ جهانی توسط جوانانش است که این نشان دهنده ظرفیت بالای کشورمن درعرصه ورزش است.

کامیاب درپایان گفت:ایران به عنوان عضو موسس مجمع جوانان کنفرانس اسلامی برای گفتگو و همکاری که با اعتقاد عمیق به انرژی خلاق جوانان مسلمان و تامین یک منبع قوی برای آنها تاسیس شده آماده است تا همکاری های خود را با این مجمع گسترش دهد.